| ﺳﻪشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ الثلاثاء ۰۳ ربیع الأول ۱۴۴۲ Tuesday 20 October 2020
اداره تربيت بدنی


«اداره تربيت بدني»

 

الف) ماموريتهاي بخشي (اداره تربيت بدني):
1- ارائه خدمات ورزشي به دانشگاهيان (دانشجويان، کارکنان و اساتيد)
2- حفظ و نگهداري اماکن و تجهيزات ورزشي
3- آموزش تخصصي و علمي رشته‌هاي ورزشي (از طريق کلاسهاي مصوب و ...)
4- گسترش ورزش همگاني و بهبود وضعيت تندرستي دانشگاهيان
5- ايجاد فضاي نشاط در دانشگاه (از طريق مسابقات، اردوها و ...)
6- برنامه‌ريزي جهت استفاده بهينه از ظرفيت خالي اماکن ورزشي در قالب قراردادها


ب) وظايف محوري (اداره تربيت بدني):
1- خدمات رساني سالن هاي ورزشي به دانشجويان و اساتيد محترم (امانت دهي لوازم، ثبت ورود و خروج وآمارهاي مربوط، ‌امور کلاس هاي ورزشي و تربيت بدني و ...)
2- خدمات رساني سالن هاي ورزشي به کارکنان
3- خدمات رساني مجموعه استخر
4- نگهداري استخر (بخش عمده‌اي از اين کار از طريق نيروي تاسيسات خواهد بود)
5- نگهداري از فضاها، امکانات و تجهيزات ورزشي
6- برگزاري اردوهاي ورزشي نيم‌روزه، يکروزه و چند روزه
7- برگزاري مسابقات ورزشي کارکنان و دانشجويان
8- برگزاري کلاس‌هاي ورزشي فوق برنامه
9- انجام امور قراردادها (ناجيان، قراردادهاي بيروني) و انجام امور مالي و اداري
10- برنامه‌ريزي، سازماندهي، بودجه نويسي، شرکت در جلسات، نظارت و کنترل
11- مستندسازي و گزارش‌دهي فعاليت‌هاي ورزشي
12- برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف ورزشي
13- خريد لوازم و تجهيزات ورزشي مورد نياز
14- انجام امور تبليغاتي و آگاهي بخشي ورزشي (تابلوها، شبکه هاي اجتماعي و ...)
15- برگزاري همايش ها، نشست‌ها و کارگاه هاي علمي ورزشي
16- مطالعه و راه‌اندازي مرکز تندرستي و مشاوره ورزشي

 

تاريخ تدوين و بازنگري: 1394/04/21